Kontrola vozidla online dating

kontrola vozidla online dating-60

V skutočnosti na vozidle nejazdia zamestnanci lízigovej spoločnosti, ale máte ho v držbe a používate ho práve vy.

Vlastníkom vozidla može byť fyzická osoba (občan) nad 15 rokov, alebo firma so sídom na území Slovenskej republiky.

Prihlásenie vozidla prebieha na dopravnom inšpektoráte v mieste trvalého bydliska, prípadne sídla firmy alebo občana, ktorý je držiteľom vozidla.

Pred samotným vykonaním administratívnych úkonov v kancelárii, je potrebné vozidlo pristaviť (zvyčajne pred budovu polície) na kontrolu výrobných čísiel.

Po kontrole vám poverený policajt opečiatkuje vypísanú žiadosť, s ktorou sa presuniete do budovy polície.

Comments